Ŗō

Divi burti, kuri izzuduši no latviešu valodas alfabēta

Kādēļ ŖŌ? Jo tā ("Ro") mani saīsināti sauc dažreiz cilvēki.
Protams, ne jau šādā rakstībā... bet kādēļ gan to nevarētu interpretēt.

Ŗō.lv & Rō.lv

Ŗ

Ŗ ([rj]), jeb mīkstinātais r, ir vēsturisks latviešu alfabēta burts, kas tika lietots visos latviešu valodas tekstos līdz 20.gadsimtam. Burts 'ŗ' tika lietots, lai atzīmētu mīkstinātu, jeb palatalizētu r skaņu. Valodas izrunai vienkāršojoties 'ŗ' skaņa laika gaitā sāka no sarunvalodas izzust un 19.gs beigās kopā ar skaņu salikumiem 'pj', 'bj', 'mj', 'vj' jau bijis izzudusi no izrunas gandrīz visās latviešu valodas izloksnēs ārpus Kurzemes dienvidiem. Burts 'ŗ' pirmo reizi no latviešu alfabēta izņemts 1938. gadā, drīz vien pēc tam atjaunots un noteikts kā obligāts skolās un fakultatīvs ārpus tām.[2] Burtu 'ŗ' 1946. gadā pēc Latvijas okupācijas pārtrauca oficiāli lietot. Mūsdienās to turpina lietot vairākums trimdas latviešu, kā arī vairākas izdevniecības Latvijā.
wiki

Ō

Ō bija burts latviešu alfabētā, kurš pastāvēja līdz 1946. gadam. Mūsdienās tā apzīmēto skaņu apzīmē ar burtu O. Tā ir arī viena no latīņu alfabēta grafēmām, kas veidota no burta O izmantojot garumzīmi.
wiki